Logga in
Hem

Värmlands Län


Adress: Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad

Telefon: 

E-post:  bengtbjuur@gmail.com


Antal medlemmar: 


Regionföreningens styrelse består av följande ledamöter:


Ordförande : 

Mattias Larsson


Vice ordförande: Kassör: 

Bengt Bjuur


Sekreterare:

Nils Weslien


Styrelseledamot:

Anders Hallqvist

Peter Karlsson


Suppleant:
Valberedning:

Kent Davidsson

Magnus Lundqvist


Revisorer:

Kjell-Gunnar Gustavsson