Logga in
Hem

Välkommen till
föreningen Sveriges Brandbefäl

Föreningen för brandbefäl som vill utveckla och utvecklas

SBB är en yrkesförening utan fackliga eller politiska bindningar för dig som är brandbefäl. 

Vårt oberoende gör oss till en stark och pålitlig röst i utvecklingen av svensk räddningstjänst. 

Riksföreningen

Nu finns SBB:s remissvar till "Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader och förslag till ändring i Boverkets byggregler" att läsa under Dokument/SBB tycker och r...
Läs mer >>

Riksföreningen

 Medlemmar i FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL kallas härmed till årsmöte. Plats: Via TeamsTid: 18 maj kl 15.00 Anmäl deltagande per e-post till info@brandbefal...
Läs mer >>

Kontakta oss


Läs mer

Bli Medlem


Läs mer

Lediga tjänster


Läs mer

Tidningen Räddningsledaren

Tidningen Räddningsledaren kommer ut fyra gånger per år, och levereras direkt hem till medlemmar och vissa organisationer i branschen.


Här hittar du mer information om tidningen, annonsering samt tidigare nummer.