Logga in
Hem

Regeringens proposition

Publicerad den 24 juni 2020


Regeringens proposition om ändringar i lagen om skydd mot olyckor är nu överlämnad till riksdagen. Om du är medlem i SBB har du fått en sammanfattning på mailen av innehållet.

Hela propositionen hittar du här.

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2020/06/prop.-201920176/