Logga in
Hem

Tidningen Räddningsledaren kommer ut i digital form

Publicerad den 19 oktober 2022

Hej!

Föreningen Sveriges Brandbefäl står inför stora utmaningar, dels ekonomiska men även kring hur föreningen ska utvecklas i framtiden.

 

På grund av Corona och inställda konferenser har föreningen tappat en viktig inkomstkälla, vilket gör att vi behöver se över våra kostnader. En av våra stora utgifter är produktionen av vår medlemstidning Räddningsledaren. Samtidigt funderar styrelsen och regionföreningar över föreningens utveckling framöver. Vi vet att fortbildning är en viktig fråga för dig som medlem och föreningen strävar efter att bidra till denna på olika sätt. Framöver planeras för att nå ut med lärdomar från inträffade händelser och olika utvecklingsprojekt på olika sätt. Ett av dessa är att distribuera information digitalt. Som ett led i detta och för att hålla nere våra kostnader, kommer vi på försök ge ut kommande två nummer av tidningen Räddningsledaren digitalt. Den kommer att skickas ut via mail i pdf-format.

 

I samband med detta vill vi gärna veta vad du tycker. Är detta ett bra sätt att distribuera tidningen eller önskar du den hellre i pappersformat? Vill du ha en sammanhållen tidning med artiklar eller skulle det vara bättre att artiklar publiceras kontinuerligt eftersom? Saknar du något i vår tidning och så fall vad? Fundera gärna över dessa frågor så återkommer vi med en enklare medlemsundersökning efter vårt digitala nummer har kommit ut.

Det kommande numret innehåller bland annat många spännande artiklar från Skadeplatskonferensen, så se till att du har rätt mailadress inlagd på vårt medlemsregister.

Besök brandbefal.se redan idag!

 

Hälsningar 

Styrelsen 

Föreningen Sveriges Brandbefäl

www.brandbefal.se