Logga in
Hem

Inbjudan till lunchwebinarium, region Östra Svealand

Publicerad den 11 mars 2024

Inbjudan till medlemsmöte
- RUHB, civilplikt och
planeringsresurs för räddningstjänst

14 mars 2024, kl. 12:00-12:55

Välkommen till ett medlemsmöte där Ove Brunnström, handläggare vid MSB, berättar om pågående utveckling av Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB). I samband med angreppet på Ukraina 2022 accelererade det redan påbörjade utvecklingsarbetet med att återta förmågan att kunna möta ett väpnat angrepp. I mars 2023 svarade MSB regeringen på hur kommunens räddningstjänst skulle dimensioneras för att bättre kunna möta krigets utmaningar. Resultatet av uppdraget har nu lett fram till starten av flera utvecklingsprojekt, initiering av civilplikt samt lansering av ett koncept som bland annat syftar till att förstärka planeringsförmåga. Under mötet kommer vi att redovisa:

·Dimensioneringsuppdragets slutsatser

·RUHB-projektets inriktning och delprojekt

·Syftet med planeringresursen

·Civilpliktsuppdraget

  

 

Datum: Torsdag 14 mars, 2024

Tid: 12:00-12:55 (inkl. frågestund)

Plats: Digitalt medlemsmöte vid Microsoft Teams (ingen anmälan krävs), medlemmar har fått länk i nyhetsbrevet.

Inte medlem? Anmäl dig på brandbefal.se 


 

Varmt välkomna att lyssna till ett mycket intressant lunchföredrag!