Logga in
Hem

Nyhetsarkiv

Skånsk Brandskyddsdag 2022

Publicerad den 21 juni 2022

Skånsk Brandskyddsdag 2022

Världen är i ständig förändring och det skapar nya utmaningar för våra räddningstjänster. Det säkerhetspolitiska läget ställer krav på hur Sveriges totalförsvar ska utformas, förändringar i föreskrifter påverkar den dagliga verksamheten och en akut händelse på hemmaplan kan ställa allt på sin spets. För att hantera det som kommer krävs flexibilitet och en förmåga att ställa om. Därför är temat för Skånsk Brandskyddsdag 2022 Räddningstjänst i förändring.

 

Torsdagen den 15 september

MSB Revinge, GPS N 55º 43.500 E 013º 27.961,

Lokal: Motions-/fordonshall

 

09:00 Invigning av Skånsk brandskyddsdag Charlotte Cederlund, Moderator, Brandskyddsföreningen Skåne Hampus Hagenbjörk, Moderator, Räddningstjänsten Svedala kommun AnnKristine Elfvendal, Verksamhetschef för MSB Revinge. 09:15 Rådigt ingripande Människor som har gjort en avgörande skillnad i en kritisk eller livshotande situation tar emot Brandskyddsföreningens utmärkelse för Rådigt ingripande.

 

09:30 Nya tillsynsföreskriften och den reviderade tillsynshandboken Förskriften (MSBFS 2021:8) ställer krav på hur kommunerna ska planera och utföra sin tillsyn enligt Lag om skydd mot olyckor. Per Karlsson (MSB) har varit en av de drivande i att ta fram föreskriften och han inleder med att berätta om bakgrunden till denna. Han kommer också berätta om MSBs arbete med uppdatering av Tillsynshandboken och om hur MSB avser att tillsyn över kommunal räddningstjänst ska ske. 10:10 Paus Möjlighet till besök i utställningen.

 

10:30 Tillsynsföreskriften ur ett räddningstjänstperspektiv Från föreskriftskrav och råd/anvisningar i reviderad handbok till ”hands on”. Hur har arbetet med att ställa om tillsynsverksamheten gått hos Räddningstjänsten Syd? Mats Streer (Rsyd) delar med sig av hur de lagt upp arbetet med att angripa föreskriftskraven, vilka problem som uppstått under arbetets gång samt vilka behov som nu föreligger.

 

11:10 Branden på stationen i Hörby Den 15 oktober 2020 hände det som inte fick hända: brandstationen i Hörby totalförstördes i en brand. Hur påverkar en brand på hemmaplan en verksamhet rent emotionellt – både under insats och tiden efteråt med de förändringar som det innebär? Per Björkman (Rtj Skånemitt) tittar i backspegeln, men blickar också framåt.

 

11:50 Lunch i två omgångar Möjlighet till besök i utställningen.

 

13.20 Nulägesbild ELS nationellt och regionalt i Skåne Föreskrift (MSBFS 2021:4) kring ledning av kommunal räddningstjänst började gälla i år och under 2021 släppte även MSB handboken ”Ett enhetligt ledningssystem för kommunal räddningstjänst, ELS” som ger vägledning kring hur föreskriften kan uppfyllas. Frida Ryberg (MSB) och Joel Johansson (Rsyd) ger en nulägsesbild kring var implementeringsarbetet av föreskriften och innehållet i handboken står samt hur ELSprojektet är tänkt att utvecklas framöver.

 

13:50 Räddningstjänstens och totalförsvaret På kort tid har säkerhetsläget i Sverige förändrats och vi står i ett skifte mellan nedrustning och upprustning. Hur påverkar detta försvarsplaneringen? Och räddningstjänsternas roll i totalförsvaret? Peter Widén (Militärregion Syd) delar med sig av sina tankar.

 

14:30 Räddningstjänsternas arbete med att stärka upp sin del i civilt försvar Den upprustning av civilt försvar och totalförsvar som nu pågår ställer krav på räddningstjänsten. Vilka är våra största utmaningar? Finns förutsättningar och medel på plats? Vilka knutar måste lösas upp för att vi ska komma från idé till produktion? Peter Arnevall (SSBF) hjälper oss att bena ut var vi står och vart vi behöver ta vägen.

 

15:10 Summering och avslut av dagen Ann Ohlsson, ordförande i Brandskyddsföreningen Skåne

 

15:15 Kaffe i utställningen, fordonshallen.

 

ANMÄLAN TILL SKÅNSK BRANDSKYDDSDAG 2022

Årets Brandskyddsdag är kostnadsfri för deltagarna.

För att beräkna lunchen måste ni ändå anmäla er till dagen.

Sista anmälningsdag 5 september 2022.

Anmälan sker via vår hemsida: https://bfskane.eduportal.se/kurs/541015/event

 

Frågor om anmälan görs till Rosie Strand, Tfn: 044-101574, rosie.strand@kristianstad.se

 

Upplysningar kring utställning kan lämnas av Fredrik Tornhall, tel. 010-240 36 90

För övriga frågor hänvisas till Charlotte Cederlund, 0703-70 15 74