Logga in
Hem

Östra Svealand


Adress:  c/o Storstockholms brandförsvar Box 1328, 111 83 Stockholm 

Telefon: 

E-post:

Hemsida: 


Antal medlemmar: 


Regionföreningens styrelse består av följande ledamöter:


Ordförande : 

Magnus Wallin, SIDA


Vice ordförande: 

Moa Hummelgård, Storstockholms brandförsvar


Kassör: 

Gunnar Neselius, Storstockholms brandförsvar


Sekreterare:

Per Delhage, Länsstyrelsen


Styrelseledamot:

Styrelseledamot/Medlemsansvarig:

Henrik Nyman, MSB

Torbjörn Mattsson, fd Uppsala brandförsvar

Torwald Snickars, Länsstyrelsen


Mikael Lundh, fd Storstockholms brandförsvar


Suppleant:

Susanne Hessler, Brandskyddsföreningen

Mats Kumblad, Brandkåren Attunda

Joel Peclard, BRIAB

Emil  Ringh, Södertörns brandförsvarsförbund

Peter Schöön, Räddningstjänsten Gotland


Valberedning:

Liisa Honkaranta, Storstockholms brandförsvar

Erik Öberg, Briab


Revisorer:

Greger Persson, fd Storstockholms brandförsvar

Katarina Wadensten, Bricon