Logga in
Hem

Påminnelse om årsmöte samt föredrag om utredning efter vindsbrand

Publicerad den 8 maj 2024

En omfattande vindsbrand i ett flerbostadshus I Malmö ledde till en räddningsinsats som varade i mer än två dygn. Branden orsakade stora brand- och vattenskador vilket resulterade i rivning av byggnaden. Nina Gustafsson, brandutredare på Räddningstjänsten Syd berättar om olycksutredningen efter branden, med fokus på brandförloppet och spridningen samt lärdomar kopplade till modulbyggnation i trä.

  

Föredraget sker i samband med SBBs årsmöte den 14 maj kl 15.00, via Teams.

Anmäl dig på info@brandbefal.se

  

Dagordning samt dokument för årsmötet mailas till de som anmäler sig och kommer att finnas på föreningens hemsida. Länkar till dokumenten finns här nedan:

Kallelse dagordning årsmöte SBB 2024-05-14 

Förslag medlemsavgift 2024-04-27 

Årsredovisning Kåre Brandsjöös stipendiefond 2023

Verksamhetsberättelse Kåre Brandsjöös stipendiefond

Årsredovisning SBB 2023

Verksamhetsberättelse SBB 2023

Valberedningens förslag till styrelse 2024-2025

 

Vänliga hälsningar

Styrelsen Föreningen Sveriges Brandbefäl