Logga in
Hem

Riksdagsbeslut om förändringar i LSO

Publicerad den 22 oktober 2020

Förändringar i LSO

   

Igår den 21 oktober beslutade riksdagen om ändringar i lagen om skydd mot olyckor. Som SBB tidigare informerat medlemmarna om syftar ändringarna till en effektivare kommunal räddningstjänst och är ett resultatet av flera utredningar inom området sedan 2017. Ändringarna innebär bl.a. krav på kommunerna att ständigt kunna upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten, förtydligade krav på kommunala handlingsprogram för en effektivare kommunal styrning, ett nytt nationellt mål för förebyggande verksamhet, att tillsynsansvaret över kommunerna övergår från länsstyrelserna till MSB för att stärka tillsynen och att MSB kommer under vissa förutsättningar att få prioritera och fördela resurser ur ett nationellt perspektiv.

 

Lagändringarna börjar gälla fr.o.m. 1 jan 2021, men kraven på handlingsprogram och ledningssystem träder ikraft ett år senare. Lagen möjliggör också för regeringen att fatta beslut om att ge MSB ett antal nya föreskriftsrätter, vilket förväntas ske inom kort genom beslut om ändringar i förordningen om skydd mot olyckor. Bemyndigandena gäller föreskrifter om handlingsprogram, ledningssystem, undersökningsrapporter, kommunal tillsyn och räddningschefens behörighet. Arbete pågår på MSB med detta, se nedan länk till deras informationssida.

 

  • "Vi är glada att lagstiftningen äntligen har beslutats, säger Andreas Hoff, ordförande i SBB. Nu är det bara att kavla upp ärmarna för oss och våra medlemmar, och jobba på för att realisera riksdagens och regeringens förväntningar om en effektivare kommunal räddningstjänst."

 

Riksdagen tillkännagav också sin mening till regeringen om att möjligheten bör undersökas om att införa undantag i a-kassereglerna för deltidsbrandmän. Enligt nuvarande regler kan en person som är arbetslös men fortfarande är deltidsbrandman riskera lägre a-kassa. SBB ser positivt på tillkännagivandet och värnar om sina deltidsanställda medlemmars situation.

 

Läs mer på riksdagens hemsida och se debatten i efterhand.

 

Riksdagens hemsida: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/en-effektivare-kommunal-raddningstjanst_H801FöU3

Webb-tv från debatten: https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/betankande/en-effektivare-kommunal-raddningstjanst_H801FöU3

MSB:s informationssida om förändringarna: https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/raddningstjanst-och-raddningsinsatser/forandringar-i-lagen-om-skydd-mot-olyckor-lsony-sida/