Logga in
Hem

Stockholm och Gotland


Adress:  c/o Storstockholms brandförsvar Box 1328, 111 83 Stockholm 

Telefon: 0725 - 49 56 57 

E-post: mikael.lundh@ssbf.brand.se 

Hemsida: www.brandbefal-stockholmgotland.se


Antal medlemmar: 


Regionföreningens styrelse består av följande ledamöter:


Ordförande : 

Magnus Wallin


Vice ordförande: 

Victoria Louma


Kassör: 

Gunnar Neselius


Sekreterare:

Lina Holgersson


Styrelseledamot:

Mikael Lundh

Torwald Snickars

Lars Anderman


Suppleant:

Anders Klarström

Mats Kumblad

Susanne Hessler,

Emil  Ringh

Peter Schöön


Valberedning:

Jesper Boqvist

Tomas Strandman

Liisa Honkaranta

Erik Öberg


Revisorer:

Greger Persson

Katarina Wadensten