Logga in
Hem

Stockholm och Gotland


Adress:  c/o Storstockholms brandförsvar Box 1328, 111 83 Stockholm 

Telefon: 0725 - 49 56 57 

E-post: mikael.lundh@ssbf.brand.se 

Hemsida: www.brandbefal-stockholmgotland.se


Antal medlemmar: 


Regionföreningens styrelse består av följande ledamöter:


Ordförande : 

Lars Anderman


Vice ordförande: Kassör: 

Gunnar Neselius


Sekreterare:Styrelseledamot:

Mikael Lundh

Torwald Snickars


Suppleant:

Anders Klarström

Mats Kumblad

Emil Egeltoft

Susanne Hessler,

Emil  Ringh

Lina Holgersson

Peter Schöön


Valberedning:

Kjell Fallqvist


Revisorer:

Greger Persson

Katarina Wadensten