FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SÄKERHET VID ARBETE PÅ VÄG
Av Arto Koivumaa  
25.08.2020
 
Regeringen uppdrog i höstas åt Transportstyrelsen att utreda säkerheten för personal som utför arbete inom eller i anslutning till vägområdet, och att analysera möjliga åtgärder för att förbättra såväl trafiksäkerheten som arbetsmiljön vid planerade vägarbeten och vid oförutsedda händelser i vägtrafiken såsom bärgning, arbete med fordonsservice samt trafikolyckor och att vid behov lämna författningsförslag.
-

Nu är rapporten klar och du hittar den här https://transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/rapport_regeringsuppdrag-sakerhetshojande-atgarder-arbete-pa-vag2020.pdf