FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
REGERINGENS PROPOSITION
Av Arto Koivumaa  
24.06.2020
 
Regeringens proposition om ändringar i lagen om skydd mot olyckor är nu överlämnad till riksdagen. Om du är medlem i SBB har du fått en sammanfattning på mailen av innehållet. Hela propositionen hittar du här.
-