FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
VÄLKOMMEN TILL BRANDKONFERENSEN 2020!
Av Arto Koivumaa  
11.03.2020
 
Fokus i år är att skapa en gemensam lägesbild av räddningstjänstens och kommunernas förmåga att samordna och styra insatser utifrån de förändringar och utmaningar de står inför. Vilket förändrings- och effektiviseringsarbete behöver göras de kommande åren för att anpassa verksamheten efter samhällets behov? Årets program bjuder på många spännande föreläsningar av bland andra Mikael Damberg, Dan Eliasson och Elaine Eksvärd. Just nu har vi dessutom boka-tidigt-rabatt.
-

Se hela programmet och anmäl dig på:
www.brandskyddsforeningen.se/brandkonferensen