FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
FÖRSTÄRKNINGSRESURS FÖR SAMVERKAN OCH LEDNING DELRESURS RÄDDNINGSTJÄNST
Av Arto Koivumaa  
07.02.2020
 
Förstärkning av MSB:s nationella förstärkningsresurs för samverkan och ledning delresurs räddningstjänst. MSB har ett antal olika förstärkningsresurser att ställa till förfogande vid en olycka, kris eller vid andra samhällsstörningar. Inom förstärkningsresursen för samverkan och ledning (FSOL) skapas nu en ny delresurs till sommaren 2020 med specifikt syfte att stödja de svenska räddningstjänstorganisationernas förmåga att leda, samverka och organisera vid omfattande, komplicerade och samtidiga räddningsinsatser.
-

MSB:s resursbas är ett register av kvalitetssäkrade personer och vi öppnar nu ansökan för att ingå i förstärkningsresursen FSOL räddningstjänst. Vi söker personer med gedigen kunskap och erfarenhet från räddningstjänst inom organisering, kvalificerad insatsledning och kvalificerad övergripande ledning som är intresserade av att delta i korta tillfälliga insatser då räddningstjänster efterfrågar nationellt stöd. Tjänstledighet för obligatorisk insatsförberedande utbildning och eventuella insatsuppdrag beslutas av ordinarie arbetsgivare.

 

Om detta låter intressant för dig så läs mer i annonserna. Sök senast 25 februari.

 

Annonserna och information om hur du ansöker finns på msb.se:

https://www.msb.se/sv/om-msb/jobba-hos-oss/operativ-personal/pagaende-rekryteringar/

 

För mer information om MSB:s förstärkningsresurser kan du följa länken till MSB.se: 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/msbs-arbete-vid-olyckor-kriser-och-krig/forstarkningsresurser/