FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖSTRA GÖTALAND SÖKER CHEF SAMHÄLLSSKYDD
Av Arto Koivumaa  
20.12.2019
 
Som chef för samhällsskydd leder du en grupp på för närvarande tolv medarbetare, och ansvarar för funktionens service gentemot medlemskommuner, företag och privatpersoner. Du ansvarar för vår myndighetsutövning – som vi utför i form av tillsyner och utfärdande av tillstånd – och funktionens övriga områden: plan- och byggärenden, sotning och brandskyddskontroller, Seveso, automatlarm och andra remisser.
-
Läs mer om tjänsten och ansökan i länken nedan