FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SKELLEFTEÅ RÄDDNINGSTJÄNST SÖKER BRANDINGENJÖR
Av Arto Koivumaa  
25.09.2019
 
Du kommer att tillhöra ett team på enheten för brandskydd och farliga ämnen som tillsammans arbetar både olycksförebyggande och skadeavhjälpande.I arbetsuppgifterna ingår även dela på beredskapen som räddningschef i beredskap (RCB). Sista ansökningsdag 2019-10-20.
-
Läs mer om tjänsten och ansökan i länken nedan