FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
KONFERENSEN SKOLAN BRINNER I SOLLENTUNA 14-15 NOVEMBER
Av Arto Koivumaa  
23.08.2019
 
Konferensen med fokus på förebyggande av anlagda bränder i skolan Ofta uppmärksammas anlagda bränder på skolor först efter att något inträffat och då är det ofta för sent. Det är viktigt att ständigt utveckla det brottsförebyggande arbetet för att skapa en trygg skolmiljö samt se till att eleverna känner sig sedda, hörda och bekräftade. Konferensen Skolan Brinner bidrar till detta genom att visa på goda exempel och inspirera till fler förebyggande aktiviteter på det lokala planet.
-

Ur programmet:
Hamid Zafar, Barn- och utbildningschef, Mullsjö kommun, berättar om hur tydliga mål och höga förväntningar lyckades vända en nedåtgående spiral av låga studieresultat och skadegörelse i Angered och Biskopsgården.

Kerstin Lorick, fastighetschef, Halmstad kommun, och Gert Heinsvig, avdelningschef förebyggande, räddningstjänsten Halmstad, berättar om bränderna som drabbade skolor i Halmstad under 2018 och hur de arbetar tillsammans för att minska bränder, skadegörelse och stölder.

Peter Moll, brandsäkerhetsstrateg, Sisab (Skolfastigheter i Stockholm AB
), berättar om hur de tänkte vid projekteringen och för den dagliga verksamheten när nya Sjöviksskolan byggdes. En stor del av det förebyggande arbetet sker i samarbete med skolans medarbetare och Sisab:s bevakningsbolag.

Anmäl dig innan den 11 september för att ta del av boka-tidigt-rabatt!

Ta del av program och inbjudan här eller i länken nedan

https://www.brandskyddsforeningen.se/webbshop/konferenser-och-seminarier/skolan-brinner/