FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
KAARE BRANDSJÖÖS STIPENDIUM
Av Arto Koivumaa  
02.05.2019
 
Sök stipendium - gör något roligt!
-
Stipendiet är till för en enskild person eller grupp av personer för utveckling inom skydd mot olyckor, kriser och frågor som hänger ihop med detta. Du kan också få stipendium för rapporter, kontakter och samarbete med andra länder. Syftet med stipendiefonden är att "främja intresset för personliga initiativ och insatser inom områdena skydd mot olyckor, kriser samt extraordinära händelser"
 
I ansökan skriver du vad du vill göra (omfattning, institution el. dyl.) och varför, vilka meriter du har för att kunna göra aktiviteten och beräknad kostnad.
 
Fonden är en stiftelse, som grundats av Kaare Brandsjö genom donation. Fonden har sedan utökats genom ytterligare donationer från honom och andra givare. Tidigare har medel utdelats för studieresor, examensarbete m.m. om ca 5000-10000 kr.
 
Sista ansökningsdag är 15 juni - passa på! Skicka ansökan till anna.carlin@rsyd.se (föreningssekreterare)