FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SBB
Av Claes-Göran Morén  
25.03.2019
 
Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Dalarna kallas härmed till årsmöte tisdagen den 23 april kl. 18.00 på brandstationen i Falun.
-
Ta del av kallelse, program och anmälan här