FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
MYNDIGHETEN FÖR SAMHÄLLSSKYDD OCH BEREDSKAP SÖKER ENHETSCHEF
Av Arto Koivumaa  
11.02.2019
 
MSB söker chef till enheten för vidareutbildning.
-
Läs mer om tjänsten och ansökan här