FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE SBB
Av Anders Liljeberg  
30.01.2019
 
Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte. Tid: onsdag den 27/2 klockan 09.00. Plats: Sundspärlan i Helsingborg.
-

 

Kallelse till årsmöte.

 

Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte.

 

Tid:               onsdag den 27/2 klockan 09.00.

Plats:             Sundspärlan i Helsingborg.

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 17/2.

 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 17/2.

 

Program:       Årsmötesförhandlingar.

Konferensen börjar klockan 10.00, medlemmar som vill deltaga utan kostnad under första dagen meddelar detta vid anmälan till årsmötet.

Lunch serveras från klockan 12.10.

 

Anmälan om deltagande senast den (tio dagar innan):

Via epost sbbf@rsyd.se eller Anders Liljeberg tfn 046-540 46 70.

 

Medlemsavgift för 2019.

Är 300 kronor och skall erläggas senast den 28 februari 2018, Plus Giro 29 58 37-9.

Skriva ditt namn, adress och epost adress för dem som har.

 

Programförslag 2019.

 

Årsmöte, den 27/2 i samband med brandbefälsmötet i Helsingborg.

Brandbefälsmötet, den 27 - 28/2 i Helsingborg.

Kemkonferensen, den 13 – 14/3 i Helsingborg.

Vårmöte den 28/5 i Karlskrona återkommer med mer information.

Skånsk Brandskyddsdag den 12/9, MSB i Revinge.

Höstmöte november/december, samarrangemang med Brandskyddsföreningen Skåne.

 

Malmö 2019-01-29

 

Styrelsen för

Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge