FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
KALMAR LÄN
Av Peter Helge  
10.04.2018
 
Årsmöte SBB Kalmar Län 16 maj 2018
-
I anslutning till att mässan Brand& Räddning öppnar den 16 maj så håller länsföreningen i Kalmar län sitt årsmöte.
Mötet startar kl 10:30 Gränsö slott Västervik och avslutas med lunch.
 
Välkomna