FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SAVE THE DATE: BRAND2017 - RÄDDNINGSTJÄNSTENS ROLL I EN VÄRLD AV NYA UTMANINGAR
Av Ulf Lago  
09.11.2016
 
I september 2015 beslutade världens länder om 17 globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling och att verka för att de uppnås till 2030. B
-
rand2017 tar avstamp i reella hot och risker som finns idag och ger konkreta exempel på hur räddningstjänsterna kan utveckla sitt arbete mot ett mer hållbart samhälle. 

Boka in 16-18 maj i Linköping redan nu.