FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
LEDIG TJÄNST - RÄDDNINGSTJÄNSTEN DALAMITT
Av Ulf Lago  
27.10.2016
 
Räddningstjänsten Dala-Mitt söker brandingenjör till samhällskyddsavdelningen.
-
Läs mer om tjänsten här