FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
DELTA I ENKÄT OM DEN KOMMUNALA RÄDDNINGSTJÄNSTEN I FRAMTIDEN
Av Ulf Lago  
05.10.2016
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför en framtidsstudie om den kommunala räddningstjänsten mot år 2030. Syftet med studien är att beskriva den framtid som den kommunala räddningstjänsten har att möta, samt vilka krav det ställer. Vi har fått möjlighet att delta enkäten.
-

En viktig del av studien är den här enkätundersökningen som är riktad till utvalda grupper. Du har fått inbjudan att delta i enkäten då du representerar en av dessa grupper. Skulle enkäten komma till dig via flera kanaler så bortse ifrån detta och svara bara en gång.

I en undersökning om framtiden finns inga svar som är rätt eller fel, det viktiga är din uppfattning och dina bedömningar. Dina svar kommer inte att kunna kopplas till dig som person. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara. Vi önskar ditt svar senast 11 oktober. Tryck på länken nedan för att komma till enkäten:

 https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1078391&Pwd=69386941