FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
VILL DU ÅKA PÅ BRAND2016?
Av Ulf Lago  
28.02.2016
 
Har du gjort något du är stolt över förra året? Tycker du att du också förtjänar en plats på Brand2016? Berätta för oss vad du gjort som du är stolt över och skicka in till oss.
-
Vi väljer ut en av de ansökningar som kommer in, och den som står bakom denna ansökan får alla kostnader för att delta på Brand 2016 betalda (dock ej förlorad arbetsinkomst). 
 
Skriv ned några rader om dig själv och varför just du ska åka på Brand2016. Skicka in detta senast 31 mars till anna.carlin@rsyd.se
 
Läs mer kom konferensen på www.brandkonferensen.se