FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
UNDERSÖKNING OM AUTOMATISKA BRANDLARM
Av Ulf Lago  
18.01.2016
 
I senaste Räddningsledaren redovisade kort resultatet av en enkätundersökning om räddningstjänstens hantering av automatiska brandlarm.
-
Nu kan du läsa hela resultatet här