FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
KAARE BRANDSJÖS STIPENDIEFOND OCH NORDISKA STUDIEVECKAN!
Av Ulf Lago  
10.08.2015
 
Nu finnas chansen för dig som medlem att stärka din kompetens. Antingen söker du medel från Kaare Brandsjös stipendiefond, eller så åker du till Norge på en veckas erfarenhetsutbyte.
-
För såväl stipendiefonden som studieveckan finns mer information på hemsidan. Sista ansökningsdag är 15 augusti och ansökan ska skickas till lina.holgersson@sbff.se
 
För Nordiska studieveckan finns tre platser och denna gång genomförs den i Norge.