FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
FÖRSTA LEDARSKAPSPRISET UTDELAT!
Av Ulf Lago  
22.05.2015
 
I samband med den årliga Brandskonferensen, Brand2015 i Visby, utdelades det första IRL Ledarskapsstipendiet på 10 000 kr till Tomas Norberg
-
Årets pristagare är Tomas Norberg, Räddningstjänsten Storgöteborg. Tomas har varit en nyckelperson i utvecklingen av Människan Bakom Uniformen, som startade i Kortedala efter ungdomsoroligheter och skadegörelse hösten 2009.
 
Föreningen Sveriges Brandbefäl, har utsett ett ledarskapsråd som är jury till Ledarskapsstipendiet
 
Läs mer här.