FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
STYRELSENS HAR HAFT UPPSTARTSMÖTE
Av Ulf Lago  
28.08.2014
 
Den nya styrelsen träffades den 26 augusti i Uppsala för sitt första möte. På agendan stod bland annat att lära känna varandra bättre och att planera arbetet med viktiga framtidsfrågor.
-
En frågor handlar om att föreningens kommande vision och mål, men även hur arbetet med medlemshantering, normalstadgar för regionföreningar och styrelsehandbok ska ske.  
 

Vi i styrelsen är

Ordförande: Ulf Lago, stf Räddningschef, Räddningstjänsten Östra Götaland

1:e vice ordförande: Jörgen Hallberg, fd brandchef Helsingborg

2:e vice ordförande: Arto Koivumaa, räddningschef, Räddningstjänsten Kalix

Kassör: Ida Texell, förbundsdirektör, brandkåren Attunda

Sekreterare: Annette Andersson, förvaltningschef, Kalmar Brandkår

Ledamot: Lina Holgersson, brandingenjör, Södertörns Brandförsvarsförbund

Ledamot: Nils Weslien, räddningschef, Karlstadregionens räddningstjänst

Ledamot:  Andreas Hoff, stf räddningschef Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen

Ledamot: Anders Nilsson, Uppsala brandförsvar

Adjungerad: Cecilia Uneram, Brandskyddsföreningen Sverige.