FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
RAPPORT FRÅN MÖTE MED FEU
Av Ulf Lago  
20.10.2013
 
Den 16-19 oktober träffades de europeiska brandbefälsföreningarna för årets andra möte. Det händer en hel del i Europa!
-
På hemsidan under fliken Internationellt kan du läsa minnesanteckningar från mötet. Du kan bland annat läsa om hur besparingarna slår mot europas räddningstjänster, att arbetet med att tilldela framtidens frekvensutrymme för radiokommunikation pågår och en hel del intressanta projekt som avslutats och som ska påbörjas.