FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
BRANDBEFÄLSMÖTET I HELSINGBORG 30-31 JANUARI. HALVA PRISET FÖR MEDLEMMAR I SBB.
Av Arto Koivumaa  
13.12.2012
 
Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl erhåller 50 % rabatt på anmälningsvagiften vid anmälan innan årskkiftet.
-

Program