FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
KAARE BRANDSJÖS STIPENDIEFOND
Av Ulf Lago  
23.09.2012
 
Det finns fortfarande möjlighet att söka Kaare Brandsjös stipendiefond för 2012. Ansökan ska lämnas in under oktober månad.
-

Kaare Brandsjös Stipendiefond

 

Kaare Brandsjös stipendiefond är en stiftelse, som grundats på initiativ av Kaare Brandsjö genom flera donationer från honom och som kan tillföras medel genom ytterligare donationer. Syftet med fonden är att främja intresset för personliga initiativ och insatser i fråga om räddningstjänst. Utdelning av medel och diplom ur stiftelsens fond sker till förtjänt person eller grupp av personer i form av stipendier, för ytterligare förkovran i sin verksamhet för att rädda liv, egendom och miljö och verka för ett säkrare samhälle. Fonden ska även kunna ge stipendier för rapporter och samarbeten med andra länder.

 

Ansökan ska senast vara inkommen under oktober månad och avser medel för året 2012 och innehålla uppgifter om:

1.      Sökandets namn, personnummer och adress.

2.      Sysselsättning och eventuell arbetsgivare vid ansökningstillfället.

3.      De avsedda aktiviteterna (omfattning, institution mm) och deras ändamål.

4.      Meriter som åberopas.

5.      Beräknad kostnad för studierna.

6.      Eventuellt eller sökt annat stipendium eller studiehjälp för att samma studiemål.

7.      Referenser och eventuell tillstyrkan från länsförening

 

Skicka er/din ansökan till:

Föreningen Sveriges Brandbefäl,

115 87 Stockholm och märk kuvertet med ”Kaare Brandsjös Stipendiefond”

 

Efter genomförd aktivitet ska en skriftlig rapport föreläggas fondens styrelse.