FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
DETTA GÖR SBB MED ANLEDNING AV DÖDSOLYCKAN I SMEDJEBACKEN
Av Ulf Lago  
27.07.2012
 
I juli inträffade en tragisk trafikolycka med ett brandfordon under utryckning i Smedjebacken.
-

Två personer från Smedjebackens räddningstjänst omkom. En av de omkomna var medlem i SBB.

Samma dag som olyckan inträffade, skickade vi via räddningschefen Lars Andersson våra varma tankar till kollegor och deras anhöriga vid Smedjebackens räddningstjänst. Vi erbjöd vårt stöd om så behövdes, eftersom flera av våra medlemmar har erfarenhet av att egen personal omkommer under arbetet.

Vi kommer tillsammans med Brandbefälsföreningen i Dalarna ha en gemensam kistbukett vid den kommande begravningen. Vi har också beslutat att skänka 5000 kronor till Brandmännens skadefond.

/Ulf Lago Ordförande