FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SKÅNE-BLEKINGE BRANDBEFÄLSFÖRENING, ÅRSMÖTE 2009
Av Anders Liljeberg  
14.02.2009
 
Medlemmar i Skåne-Blekinge Brandbefälsförening kallas härmed till årsmöte. Tid: Tisdagen den 17 mars 2009, klockan 13.00. Plats: Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – MSB i Revinge
-

Kallelse till årsmöte.

 

Medlemmar i Skåne-Blekinge Brandbefälsförening kallas härmed till årsmöte.

 

Tid:               Tisdagen den 17 mars 2009, klockan 13.00.

Plats:             Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – MSB i Revinge.

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars 2009.

 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 11 mars 2009.

 

 

Program:       Årsmötesförhandlingar

                      Fika

                      Håkan Björklund, MSB Revinge

 

Anmälan om deltagande senast den 9 mars till:

Anders Liljeberg tfn 046-540 46 70 eller e-post sbbf@rsyd.se

 

Medlemsavgift för 2009.

Är 200 kronor och skall erläggas senast den 11 mars 2009, PlusGiro 29 58 37-9.

Glöm ej att skriva ditt namn, adress och e-post adress för dem som har.

 

Programförslag 2009.

 

Årsmöte den 17 mars, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap – MSB i Revinge.

Vårmöte den 12 maj, Trelleborg / Muchran.

Skånsk Brandskyddsdag den 3 september, MSB i Revinge.

Höstmöte november/december, samarrangemang med Brandskyddsföreningen Skåne.

 

 

Malmö 2009-02-09

 

Styrelsen för

Skåne-Blekinge Brandbefälsförening