Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

ÅRSMÖTE, SKÅNE-BLEKINGE BRANDBEFÄLSFÖRENING

Av Anders Liljeberg 
2008-03-02
 
Medlemmar i Skåne-Blekinge Brandbefälsförening kallas härmed till årsmöte. Torsdagen den 13 mars 2008, klockan 13.00, plats Räddningsskolan i Revinge.
-

 

 

Kallelse till årsmöte.

 

Medlemmar i Skåne-Blekinge Brandbefälsförening kallas härmed till årsmöte.

 

Tid:                Torsdagen den 13 mars 2008, klockan 13.00.

Plats:              Räddningsskolan i Revinge, Aulan.

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 5 mars 2008.

 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 7 mars 2008.

 

 

Program:        Årsmötesförhandlingar

                      Vindsbrand i Landskrona och Malmö, insatsen och olycksutredning.

                      Mats Streer och Bertil Nilsson, Räddningstjänsten Syd.

                      Andre Bengtsson, Landskrona och Jan Klauser, Ängelholm.

                      Fika, kl 14.30

 

Anmälan om deltagande senast den 5 mars till:

Anders Liljeberg tfn 046-540 46 70, fax 040-97 78 50 eller e-mail sbbf@rsyd.se

 

Medlemsavgift för 2008.

Är 200 kronor och skall erläggas senast den 29 februari 2008, PlusGiro 29 58 37-9.

Glöm ej att skriva ditt namn, adress och e-mail adress för dem som har.

 

Programförslag 2008.

 

Årsmöte den 13 mars, Räddningsskolan i Revinge.

Vårmöte den 8 maj, Trelleborg / Muchran.

Skånsk Brandskyddsdag den 11 september, Räddningsskolan i Revinge.

Höstmöte november/december, samarrangemang med Brandförsvarsföreningen Skåne.

 

 

Malmö 2008-02-11

 

Styrelsen för

Skåne-Blekinge Brandbefälsförening

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Förslag till dagordning:

 

1.                   Årsmötets öppnande.

2.                   Val av årsmötesfunktionärer, ordförande och sekreterare.

3.                   Godkännande av kallelse till årsmötet.

4.                   Val av två justeringsmän.

5.                   Årsmötesprotokoll 2007.

6.                   Årsberättelse 2007.

7.                   Kassarapport 2007.

8.                   Revisionsberättelse.

9.                   Ansvarsfrihet för styrelsen.

10.                 Årsavgift 2009.

11.                 Inkomna motioner.

12.                 Val.

 

A)                  Ordförande för en tid av 1 år.

Avgående: Claes Jansson.

B)                  2 ledamöter för en tid av 3 år.

                      Avgående: Lars Persson och Gunnar Naumansson.

C)                  Kassör för en tid av 3 år.

Avgående: Anders Nählstedt.

D)                  1 suppleant för en tid av 3 år.

Avgående: Bengt-Ove Olsson.

E)                  2 revisorer för en tid av 1 år.

Avgående: Örjan Thorne och Kjell Dyberg-Ek.

F)                  2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år.

Avgående: Thor Billing och Fredrik Kristell.

G)                 Prissättningskommittén.

Avgående: Styrelsen.

H)                  Remisskommitté.

                      Avgående: Styrelsen.

I)                   Programkommitté.

Avgående: Styrelsen.

J)                   Kontaktpersoner nya medlemmar för en tid av 2 år:

Avgående: Gunnar Naumansson.

K)                  Kontaktperson fackliga organisationer:

Avgående: Styrelsen

L)                  3 ledamöter till valberedningen.

Avgående: Kenny Phil (sammankallande), Christian Svärd och Bo Hirché.

 

13.                 Avslutning.

-
 

 
Var först med att kommentera denna nyhet! Ange i fälten nedan.
 
  Skriv en kommentar till denna nyheten:
   
Ditt namn:
Din kommentar:
   
Skriv inn dom 3 sista (små) bokstaverna i det svenska alfabetet:
 

 

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann