Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

SKÅNSK BRANDSKYDDSDAG 12 SEPTEMBER

Av Anders Liljeberg 
2019-06-26
 
Torsdagen den 12 september MSB Revinge, GPS N 55º 43.500 E 013º 27.961, Lokal: Motions-/fordonshall
-

Världen är i ständig förändring och det skapar nya utmaningar för våra

räddningstjänster. Det säkerhetspolitiska läget ställer krav på hur Sveriges

totalförsvar ska utformas. Klimatet förändras och det leder till nya risker för

samhället så som intensiva regn och värmeböljor. Mitt i förändringarna står

räddningstjänsterna som ska vara en del av det civila försvaret, möta nya

utmaningar till följd av förändrat klimat och hantera komplexa olyckor i

samverkan med andra aktörer. Skånsk Brandskyddsdag 2019 har fokus på

krisberedskap, civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.

 

 

 

 

Torsdagen den 12 september

MSB Revinge, GPS N 55º 43.500 E 013º 27.961,

Lokal: Motions-/fordonshall

 

 

Officiell hashtag för er som twittrar är #brandskyddsdag

Ladda hem appen ”Brandskyddsföreningen” av meetApp AB för att kunna tycka till och ställa

frågor till föreläsarna, allt presenteras på storskärm – live! I år har vi även utvärderingen av dagen

i appen. Appen är tillgänglig för Android, Apple samt Windows.

 

08:30 Föreningen Sveriges Brandbefäl, Skåne-Blekinge, sammanträder traditionsenligt samt bjuder

på en föreläsning i Lektionssal 1:

Hur kommunicerar vi effektivt vid större händelser?

Utredningar visar att det finns förbättringspotential gällande användandet av Rakel.

MSB förstärker och utvecklar därför Rakel och vi informeras om hur vi effektivt och på bästa

sätt kommunicerar med systemet.

Kirsi Ahonen, Kundansvarig, MSB- Rakel och ledningssystem

 

 

09:00 Invigning av Skånsk brandskyddsdag

Sofia Skoglund, Moderator, Brandbefälsföreningen Skåne/Blekinge

Lena Gartmark, Verksamhetschef för MSB Revinge.

 

 

09:15 Rådigt ingripande

Människor som har gjort en avgörande skillnad i en kritisk eller livshotande situation tar emot

Brandskyddsföreningens utmärkelse för Rådigt ingripande.

Charlotte Cederlund, Brandskyddsföreningen.

Skånska räddningstjänstorganisationer.

 

 

09:30 SMHI:s nya vädervarningssystem

Att bedöma vilka konsekvenser en allvarlig vädersituation kan få är inte helt enkelt då en rad

olika lokala parametrar kan spela roll. Nu inför SMHI ett nytt arbetssätt med

konsekvensbaserade vädervarningar, det vill säga varningar med utökad information om

följderna av väderhändelsen. Hur kommer det nya arbetssättet förbättra räddningstjänstens

förebyggande arbete vid allvarliga vädersituationer?

Camilla Palmér, Huvudprojektledare vid SMHI:s införandeprojekt

 

 

10:10 Paus

Möjlighet till besök i utställningen.

 

10:45 Stormen Alfrida – Lärdomar för utvecklad krisberedskap och civilt försvar

Nyårshelgen 2019 drabbades Norrtälje kommun av stormen Alfridas framfart. Med nästan

30 000 abonnenter utan el, många i över en vecka och vissa i upp till 24 dagar, nyttjades

gamla och nya strukturer med koppling till civilt försvar för att hantera en civil kris.

Hör mer om hur Räddningstjänsten Norrtälje kommun fick en central roll i arbetet och bl.a.

nyttjade brandstationerna som kommunens trygghets- och informationspunkter

Magnus Wallin, räddningschef i Norrtälje kommun, berättar om

 

 

11:15 Den finska modellen för samhällssäkerhet och civilt försvar

I Sverige pågår återuppbyggnaden av vårt totalförsvar, som till stor del rustades ned kring

millennieskiftet. Finland, som till skillnad från Sverige inte rustade ner för ett par decennier

sedan, har fortsatt att utveckla sitt totalförsvar. Vad kan vi lära av Finland? Vi får lära oss om

den finska modellen för samhällssäkerhet och civilt försvar, och får ta del av insikter och

erfarenheter av att bygga upp det civila försvaret i den finska huvudstaden.

Andreas Schneider, Head of Emergency Preparedness, Helsinki City Rescue Department.

Föreläsningen kommer att ges på engelska.

 

 

12:00 Lunch i två omgångar

Möjlighet till besök i utställningen.

 

 

13:30 Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB)

Planeringen för civilt försvar pågår för fullt men vad innebär detta för kommunens

organisation för räddningstjänst? Vi ger en kort tillbakablick, berättar var vi befinner oss idag,

och ger en bild av vägen framåt.

Ove Brunnström & Claes-Håkan Carlsson, MSB

 

 

14:00 Försvarsmaktens förväntningar på räddningstjänsten vid höjd beredskap

Vilka uppgifter har totalförsvaret fått från regeringen? Hur går försvarsmakten vidare i sin

försvarsplanering? Och hur ser de på räddningstjänstens roll i totalförsvaret? Det får vi veta

under denna föreläsning.

Peter Widén, Militärregion Syd.

 

 

14:30 Ett enhetligare ledningssystem

MSB utvecklar tillsammans med räddningstjänsterna ett enhetligt ledningssystem för

kommunal räddningstjänst. Vilka behov finns av ett gemensamt ledningssystem och vad

behöver vara enhetligt? I vilken riktning går arbetet i utvecklingsprojektet?

Ulrika Lindmark, stf räddningschef Räddningstjänsten Syd

 

 

15:00 Summering och avslut av dagen

Tomas Bergkvist, ordförande i Brandskyddsföreningen Skåne

 

 

15:15 Kaffe i utställningen, fordonshallen

 

 

 

ANMÄLAN TILL SKÅNSK BRANDSKYDDSDAG 2019

Årets Brandskyddsdag är kostnadsfri för deltagarna. För att beräkna lunchen måste ni ändå

anmäla er till dagen. Sista anmälningsdag 2 september 2019.

 

 

Anmälan sker via vår hemsida:

https://www.brandskyddsforeningen.se/regionala-foreningar/brandskyddsforeningen-skane/omoss/skansk-brandskyddsdag/

 

 

frågor om anmälan görs till Rosie Strand, Tfn: 044-101574, rosie.strand@kristianstad.se

Upplysningar kring utställning kan lämnas av Fredrik Tornhall, tel. 010-240 36 90

För övriga frågor hänvisas till Charlotte Cederlund, 0703-70 15 74

 

 

 

-
 

 

 

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann