Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

SKÅNSK BRANDSKYDDSDAG 2018

Av Anders Liljeberg 
2018-07-11
 
Välkommen till Skånsk Brandskyddsdag, MSB Revinge, 13 september 2018.
-

 

Välkommen till

 

SKÅNSK

BRANDSKYDDS

DAG

 

MSB Revinge

13 september 2018

 

 

Intressanta föredrag

Stor utställning

Arrangemanget är gratis

 

 

Beskrivning: Beskrivning: cid:image001.png@01CC7472.25F8FC30                                                                                           

 

Skånsk Brandskyddsdag 2018

 

”Så mycket som vi vet idag om brand och brandskydd har vi aldrig vetat! Ny kunskap tillförs brandskydds- och säkerhetsområdet genom forskningsresultat, vägledningar och utvecklingsprojekt. Ändå lyckas vi inte nå ända fram beträffande färre bränder och antal omkomna i bränder. Hur tillämpar vi den nya kunskap som tillförs idag och hur kan vi göra det bättre i framtiden? Skånsk brandskyddsdag 2018 har fokus på lärande”

 

Torsdagen den 13 september

MSB Revinge, GPS N 55º 43.500 E 013º 27.961,
Lokal: Motions-/fordonshall

 

Officiell hashtag för er som twittrar är #brandskyddsdag

 

09:00       Invigning av Skånsk brandskyddsdag
Sofia Skoglund,
Moderator, Brandbefälsföreningen Skåne/Blekinge
Anneli Hulthèn, Landshövding i Skåne län
Lena Gartmark, Verksamhetschef för MSB Revinge.

 

09:15       Rådigt ingripande
Människor som har gjort en avgörande skillnad i en kritisk eller livshotande situation tar emot Brandskyddsföreningens utmärkelse för Rådigt ingripande.
Per Björkman, Brandskyddsföreningen
Skånska räddningstjänstorganisationer

 

09:30       Hur kan räddningstjänsten och forskarvärlden samverka?!
Nya råd och rön kommer ständigt från forskningsvärlden och ju fler insatser som räddningstjänsten genomför desto mer erfarenhet skapas. Under denna föreläsning får vi tips och idèer på hur räddningstjänsten lättare kan ta till sig forskningsresultat och hur forskare bättre kan ta tillvara räddningstjänstens kompetens.
Lotta Vylund, RISE.

 

10:15-10:30     Paus

 

10:30       Lärande i räddningstjänsten-finns det några hinder?
Inom många områden är räddningstjänsten ivrig till att lära nytt och omsätta nya kunskaper i praktiken. Inom andra områden är det tungrott och räddningstjänsten tycks aldrig lära sig. Varför är det så? Finns det något som hindrar lärande i räddningstjänsten både inom den egan organisationen och mellan räddningstjänster? Ta del av ett interaktivt panelsamtal där fokus ligger på lärande i räddningstjänsten och eventuella hinder för detta.

               Lotta vylund, RISE, Ulrika Jansson, Göteborgs Universitet, Linda Kazmierczak, Räddningstjänsten Syd, Christer Ängehov, Räddningstjänsten Skåne nordväst.

 

11:30       Civilt försvar-igen!?
Vid millenieskiftet upphörde i stort sett totalförsvarsplaneringen i Sverige både för den militära såväl som den civila sidan. Utrustning, personal och planering lades i malpåse eller avvecklades helt. Vi är nu i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge och 2015 beslutade regeringen om ett återtagande av totalförsvarsplaneringen. Omvärlden och samhället har utvecklats sedan den tidigare totalförsvarsmodellen. Vi behöver därför utveckla nya metoder och lösningar för att möta de utmaningar som ställs på totalförsvarsaktörerna. Vad kan vi lära av ”förra gången” och för vilka frågor behöver vi tänka nytt?
Dennis Skoog, Räddningstjänsten syd

 

 

12:00              Lunch i två omgångar
besök utställningen samt våra förevisningar i brandlabbet (se karta).

 

Förevisningar i brandlabbet
Med brandrum, detektorrum och en förevisningssal med 45 platser kan kursdeltagare, externa kunder och andra nu se utfall av brand- och släckförsök med egna ögon. Anläggningen och dess möjligheter presenteras. Kortare brandscenario som visar på möjligheterna i labbet presenteras. Förevisningen sker vid två olika tillfällen, först till kvarn…
Första tillfället kl 12.10-12.40

Andra tillfället kl 12.50-13.20

 

13:30              Myndighetens syn på lärande för ett tryggare och säkrare samhälle?
MSB är en central aktör i samhällets arbete för ökad trygghet och säkerhet i samhället. Nya utmaningar och förändringar i omvärlden och det rådande säkerhetsläget påverkar. Erfarenheter och lärande behöver tas tillvara med nya friska ögon.
Dan Eliasson, Generaldirektör för MSB

 

14:15              Nästa generations olycksförebyggande för bostadsbränder-2.0!
Ingen i Sverige ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand i Sverige! Den nationella strategin för stärkt brandskydd ska utvärderas 2020 för fortsatt arbete. Vad behöver vi göra för att minska bränderna och antalet omkomna i framtiden med ny kunskap och nya metoder?
Anders Bergqvist, Thomas Gell, Brandskyddsföreningen

 

15:00              Summering och avslut av dagen

Tomas Bergkvist, ordförande i Brandskyddsföreningen Skåne

 

15:15              Kaffe i utställningen, fordonshallen.

 

 

 

 

ANMÄLAN TILL SKÅNSK BRANDSKYDDSDAG 2018

 

Årets Brandskyddsdag är kostnadsfri för deltagarna. För att beräkna lunchen måste ni ändå anmäla er till dagen. Sista anmälningsdag 3 september 2018.

 

Anmälan sker via vår hemsida:

 

https://www.brandskyddsforeningen.se/regionala-foreningar/brandskyddsforeningen-skane/om-oss/skansk-brandskyddsdag/

 

frågor om anmälan görs till Rosie Strand, Tfn: 044-101574, rosie.strand@kristianstad.se

 

Upplysningar kring utställning kan lämnas av Fredrik Tornhall, tel. 010-240 36 90

För övriga frågor hänvisas till Per Björkman, 0703-70 15 74

 

 

-
 

 
Var först med att kommentera denna nyhet! Ange i fälten nedan.
 
  Skriv en kommentar till denna nyheten:
   
Ditt namn:
Din kommentar:
   
Skriv inn dom 3 sista (små) bokstaverna i det svenska alfabetet:
 

 

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann