Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

ÅRSMÖTE SBB SKÅNE-BLEKINGE

Av Anders Liljeberg 
2017-02-26
 
Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte. Tid: torsdagen den 27 april 2017, klockan 09.00. Plats: Lunds brandstation, Glimmervägen, Lund
-

 

Kallelse till årsmöte.

 

Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte.

 

Tid:               torsdagen den 27 april 2017, klockan 09.00.

Plats:             Lunds brandstation, Glimmervägen, Lund

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 17 april 2017.

 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 17 april 2017.

 

 

Program:       Årsmötesförhandlingar.

                      Fika.

                      SBB Roadshow, framtidsstudie och medlemsdialog.

 

Anmälan om deltagande senast den 17 till:

Via epost sbbf@rsyd.se eller Anders Liljeberg tfn 046-540 46 70.

 

Medlemsavgift för 2017.

Är 300 kronor och skall erläggas senast den 28 februari 2017, Plus Giro 29 58 37-9.

Skriva ditt namn, adress och epost adress för dem som har.

 

Programförslag 2017.

 

Brandbefälsmötet den 15 - 16 februari, Helsingborg.

Årsmöte den 27 april, Lunds brandstation.

Vårmöte den 31 maj, F17 Kallinge.

Skånsk Brandskyddsdag den 14 september, MSB i Revinge.

Höstmöte november/december, samarrangemang med Brandskyddsföreningen Skåne.

 

 

Malmö 2017-02-26

 

Styrelsen för

Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge

 

 

 

Förslag till dagordning:

 

1.                   Årsmötets öppnande.

2.                   Val av årsmötesfunktionärer, ordförande och sekreterare.

3.                   Godkännande av kallelse till årsmötet.

4.                   Val av två justeringsmän.

5.                   Årsmötesprotokoll 2016.

6.                   Årsberättelse 2016.

7.                   Kassarapport 2016.

8.                   Revisionsberättelse.

9.                   Ansvarsfrihet för styrelsen.

10.                 Medlemsavgift för 2018.

11.                 Inkomna motioner.

12.                 Val.

A)                  Ordförande för en tid av 1 år.

Avgående: Anna Andersson-Carlin.

 

B)                  3 ledamöter för en tid av 3 år.

Avgående: Gustav Ask, Anders Nählstedt och Bengt Persson.

 

                      C)                  Suppleant för en tid av 3 år.

                                            Avgående: Melissa Millbourn.

 

D)                  2 revisorer för en tid av 1 år.

Avgående: Roger Johnsson och Kjell Dyberg-Ek.

 

E)                  2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år.

Avgående: Joakim Illmrud och Lars Nilsson.

 

F)                  3 ledamöter till valberedningen.

Avgående: Andreas Bengtsson, Per Friis och Conny Ingvarsson (sammankallande).

 

13.                 Avslutning.

-
 

 

 

 



Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann