Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

DELTA I ENKÄT OM DEN KOMMUNALA RÄDDNINGSTJÄNSTEN I FRAMTIDEN

Av Ulf Lago 
2016-10-05
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) genomför en framtidsstudie om den kommunala räddningstjänsten mot år 2030. Syftet med studien är att beskriva den framtid som den kommunala räddningstjänsten har att möta, samt vilka krav det ställer. Vi har fått möjlighet att delta enkäten.
-

En viktig del av studien är den här enkätundersökningen som är riktad till utvalda grupper. Du har fått inbjudan att delta i enkäten då du representerar en av dessa grupper. Skulle enkäten komma till dig via flera kanaler så bortse ifrån detta och svara bara en gång.

I en undersökning om framtiden finns inga svar som är rätt eller fel, det viktiga är din uppfattning och dina bedömningar. Dina svar kommer inte att kunna kopplas till dig som person. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara. Vi önskar ditt svar senast 11 oktober. Tryck på länken nedan för att komma till enkäten:

 https://response.easyresearch.se/s.asp?WID=1078391&Pwd=69386941

 

-
 

 
Kommentera denna nyheten:
06.10.2016, skrevet av Börje Karlsson
Även om man antar en exponentiell förändring av omvärldsfaktorer så är 13 år framåt en kort tid (drygt 3 mandatperioder) i offentlig sektor. Inte mycket väsentligt har hänt sedan LSO:s tillkomst. Det kan givetvis bero på dålig styrning på alla nivåer. Det saknas fortfarande på de flesta håll en röd tråd mellan nationella mål, kommunal riskanalys, handlingsprogram, budget-verksamhetsuppföljning och vad som faktiskt görs och mäts, och framstegen under MSB:s tid är blygsamma eller ibland bakåtsteg. Fast glädjande kan ju vara att se den stora förbättringspotentialen som finns.
 
  Skriv en kommentar till denna nyheten:
   
Ditt namn:
Din kommentar:
   
Skriv inn dom 3 sista (små) bokstaverna i det svenska alfabetet:
 

 

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann