Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 160408

Av Anders Liljeberg 
2016-02-24
 
Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte. Fredag den 8 april, klockan 09.00, kaffe från klockan 08.30.
-

Kallelse till årsmöte.

 

Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte.

 

Tid:               Fredag den 8 april, klockan 09.00, kaffe från klockan 08.30.

Plats:             Aulan MSB:s verksamhetsställe i Revinge.

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 29 mars 2016.

 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 29 mars 2016.

 

 

Program:       Fika.

                      Årsmötesförhandlingar.

                      SBB Roadshow, Stärkt krisberedskap med brandbefälet i centrum!?

 

Anmälan om deltagande senast den 29 mars till:

Via epost sbbf@rsyd.se eller Anders Liljeberg tfn 046-540 46 70.

 

Medlemsavgift för 2016.

Är 300 kronor och skall erläggas senast den 29 februari 2016, PlusGiro 29 58 37-9.

Skriva ditt namn, adress och epost adress för dem som har.

 

Programförslag 2016.

 

Brandbefälsmötet Helsingborg, 10-11 februari.

Årsmöte den 8 april, MSB:s verksamhetsställe i Revinge.

Vårmöte den 2 juni, Köpenhamn en del av Hovedstadens Beredskab.

Skånsk Brandskyddsdag den 15 september, MSB:s verksamhetsställe i Revinge.

Höstmöte november/december, samarrangemang med Brandskyddsföreningen Skåne.

 

 

Malmö 2016-02-24

 

Styrelsen för

Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge

-
 

 

 

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann