Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

ÅRSMÖTE SKÅNE-BLEKINGE 2015-03-16

Av Anders Liljeberg 
2015-02-12
 
Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte. Tid: Måndagen den 16 mars, klockan 09.00, kaffe från klockan 08.30. Plats: MSB:s verksamhetsställe i Revinge.
-

Kallelse till årsmöte.

 

Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte.

 

Tid:               Måndagen den 16 mars, klockan 09.00, kaffe från klockan 08.30.

Plats:             MSB:s verksamhetsställe i Revinge.

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 6 mars 2015.

 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 6 mars 2015.

 

 

Program:       Fika.

                      Årsmötesförhandlingar.

                      SBB Roadshow, hur ser ett brandbefäl ut om tio år.

 

Anmälan om deltagande senast den 6 mars till:

Via epost sbbf@rsyd.se eller Anders Liljeberg tfn 046-540 46 70.

 

Medlemsavgift för 2015.

Är 300 kronor och skall erläggas senast den 28 februari 2015, PlusGiro 29 58 37-9.

Skriva ditt namn, adress och epost adress för dem som har.

 

Programförslag 2015.

 

Årsmöte den 16 mars, MSB:s verksamhetsställe i Revinge.

Vårmöte den 26 maj, återkommer med plats och program.

Skånsk Brandskyddsdag den 10 september, MSB:s verksamhetsställe i Revinge.

Höstmöte november/december, samarrangemang med Brandskyddsföreningen Skåne.

 

 

Malmö 2015-02-06

 

Styrelsen för

Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge

 

 

 

 

Förslag till dagordning:

 

1.                   Årsmötets öppnande.

2.                   Val av årsmötesfunktionärer, ordförande och sekreterare.

3.                   Godkännande av kallelse till årsmötet.

4.                   Val av två justeringsmän.

5.                   Årsmötesprotokoll 2014.

6.                   Årsberättelse 2014.

7.                   Kassarapport 2014.

8.                   Revisionsberättelse.

9.                   Ansvarsfrihet för styrelsen.

10.                 Medlemsavgift för 2016.

11.                 Inkomna motioner.

12.                 Nya stadgar.

13.                 Val.

A)                  Ordförande för en tid av 1 år.

Avgående: Anna Andersson-Carlin.

 

B)                  Ledamöter för en tid av 3 år.

Avgående: Jörgen Persson och Christer Dahlsjö.

 

                      C)                  Suppleant för en tid av 3 år.

                                            Avgående: Jan Skoog.

 

D)                  2 revisorer för en tid av 1 år.

Avgående: Örjan Thorne och Kjell Dyberg-Ek.

 

E)                  2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år.

Avgående: Tor Billing och Fredrik Kristell.

 

F)                  3 ledamöter till valberedningen.

Avgående: Conny Ingvarsson, Joel Johansson

och Erling Johansson. (sammankallande).

 

14.                 Avslutning.

 

-
 

 

 

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann