Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

VÅRT SVAR TILL NY FÖRESKRIFT

Av Ulf Lago 
2014-08-17
 
Vi har lämnat våra synpunkter på de förslag till föreskrift om behörighetskrav för antagning till utbildning enligt förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor.
-
Föreskrifiterna är tänkta att ersätta nuvarande SRVFS 2008:5. Läs mer om vårt remissvar under fliken SBB tycker.
-
 

 

 

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann