Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL SKÅNE-BLEKINGE

Av Anders Liljeberg 
2014-02-16
 
Kallelse till årsmöte onsdagen den 19 mars, klockan 13.00.
-

Kallelse till årsmöte.

 

Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte.

 

Tid:                      Onsdagen den 19 mars, klockan 13.00.

Plats:                  Lunds brandstation, Glimmervägen.

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 11 mars 2014.

 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 11 mars 2014.

 

 

Program:          Årsmötesförhandlingar.

                             SMHI väderutveckling, Erling Brännström.

                             Fika.

 

Anmälan om deltagande senast den 11 mars till:

Via epost sbbf@rsyd.seeller Anders Liljeberg tfn 046-540 46 70.

 

Medlemsavgift för 2014.

Är 200 kronor och skall erläggas senast den 28 februari 2014, PlusGiro 29 58 37-9.

Glöm ej att skriva ditt namn, adress och epost adress för dem som har.

 

Programförslag 2014.

 

Årsmöte den 19 mars, Lunds brandstation.

Vårmöte den 7 maj, Helsingör.

Skånsk Brandskyddsdag den 11 september, MSB skola Revinge.

Höstmöte november/december, samarrangemang med Brandskyddsföreningen Skåne.

 

 

Malmö 2014-02-13

 

Styrelsen för

Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge
 

Protokoll årsmöte 20130320 

 
Hälsningar, Anders
 
-----------------------------------------
Anders Liljeberg
Sekreterare
 

Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge
c/o Räddningstjänsten Syd
Box 4434, 203 15  Malmö
Besöksadress: Drottninggatan 20, Ingång A, Malmö
 
Telefon: 046-540 46 70
E-post:
sbbf@rsyd.se
URL:
www.brandbefal.se

 

 

-
 

 

 

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann