Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

SÖK MEDEL UR KAARE BRANDSJÖS STIPENDIEFOND FÖR 2014

Av Ulf Lago 
2013-05-24
 
Vill du utveckla dig själv och räddningstjänsten? Då kan du söka pengar ur Kaare Brandsjös stipendiefond innan den 30 juni 2014.
-
Du kan söka pengar för resor, konferenser o dyl såväl inom som utom Sverige.  Nedan kan du läsa mer om fonden och hur du ansöker
 
Om Kaare Brandsjös stipendiefond
Kaare Brandsjös stipendiefond är en stiftelse, som grundats på initiativ av Kaare Brandsjö genom flera donationer från honom och som kan tillföras medel genom ytterligare donationer. Syftet med fonden är att främja intresset för personliga initiativ och insatser i fråga om räddningstjänst. Utdelning av medel och diplom ur stiftelsens fond sker till förtjänt person eller grupp av personer i form av stipendier, för ytterligare förkovran i sin verksamhet för att rädda liv, egendom och miljö och verka för ett säkrare samhälle. Fonden ska även kunna ge stipendier för rapporter och samarbeten med andra länder.

 
Så här ansöker du
Ansökan ska senast vara inkommen senast 30  juni 2014 och avser medel för året 2014 och innehålla uppgifter om:

1.      Sökandets namn, personnummer och adress.

2.      Sysselsättning och eventuell arbetsgivare vid ansökningstillfället.

3.      De avsedda aktiviteterna (omfattning, institution mm) och deras ändamål.

4.      Meriter som åberopas.

5.      Beräknad kostnad för studierna.

6.      Eventuellt eller sökt annat stipendium eller studiehjälp för att samma studiemål.

7.      Referenser och eventuell tillstyrkan från länsförening

 

Skicka er/din ansökan till annette.andersson@kalmar.se
 

Efter genomförd aktivitet ska en skriftlig rapport föreläggas fondens styrelse

-
 

 

 

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann