Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

KALLELSE TILL EXTRA KONGRESS

Av Ulf Lago 
2013-05-21
 
Föreningsstyrelsen kallar härmed medlemmar till extra kongress den 21 november 2013 kl 09.00 på Kursgården Viktoria, Uppsala. Ärendet gäller justering av medlemsavgiften.
-
Föreningsstyrelsen  har genomlyst ekonomin avseende såväl intäkter som kostnader. Bland annat har styrelsen konstaterat att medlemsavgiften varit oförändrad sedan 2004. Sedan dess har såväl föreningens mål och vision höjts, men det har även skett en prisökning på varor och tjänster.  Detta har lett till svårigheter att bedriva den verksamhet full ut som krävs för att vi ska nå våra mål, men även för att kunna maximera medlemsnyttan.
 
Vid föreningsstyrelsens möte 2013-05-21 beslutades därför att kalla till extra kongress för att justera medlemsavgiften. I god tid innan kongressen kommer ett underlag för beslut skickas ut, så att frågan kan beredas i länsföreningarna
 
En höjning av medlemsavgiften kommer, om den beslutas i samband med den extra kongressen i november 2013, börja gäller först vid inbetalning av medlemsavgiften 2015.
 
-
 

 

 

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann