Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

MEDLEMMAR I SKÅNE-BLEKINGE KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE.

Av Anders Liljeberg 
2013-02-13
 
Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte. Tid: Onsdagen den 20 mars 2013, klockan 12.00-16.00. Plats: Brandorama i Helsingborg.
-

Kallelse till årsmöte.

 

Medlemmar i Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge kallas härmed till årsmöte.

 

Tid:               Onsdagen den 20 mars 2013, klockan 12.00-16.00.

Plats:             Brandorama i Helsingborg.

 

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 12 mars 2013.

 

Nomineringar skall vara valberedningen tillhanda senast den 12 mars 2013.

 

 

Program:       Lunch (anmälan om deltagande i lunchen krävs).

Årsmötesförhandlingar.

                      Fika.

                      Tranarpsolyckan, Jonas Hellsten och Jonas Nyhlén.

 

Anmälan om deltagande senast den 12 mars till:

Anders Liljeberg tfn 046-540 46 70 eller e-post sbbf@rsyd.se

 

Medlemsavgift för 2013.

Är 200 kronor och skall erläggas senast den 28 februari 2012, PlusGiro 29 58 37-9.

Glöm ej att skriva ditt namn, adress och e-post adress för dem som har.

 

Programförslag 2013.

 

Årsmöte den 20 mars, Brandorama i Helsingborg.

Vårmöte den 2 maj, Trelleborg / Muchran.

Skånsk Brandskyddsdag den 12 september, MSB Revinge.

Höstmöte november/december, samarrangemang med Brandskyddsföreningen Skåne.


Malmö 2013-02-14

 

Styrelsen för

Föreningen Sveriges Brandbefäl Skåne-Blekinge

 

 

Förslag till dagordning:

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av årsmötesfunktionärer, ordförande och sekreterare.

3. Godkännande av kallelse till årsmötet.

4. Val av två justeringsmän.

5. Årsmötesprotokoll 2012.

6. Årsberättelse 2012.

7. Kassarapport 2012.

8. Revisionsberättelse.

9. Ansvarsfrihet för styrelsen.

10. Årsavgift 2014.

11. Inkomna motioner. 

12. Val.

A) Ordförande för en tid av 1 år.

Avgående: Claes Jansson.

B) Sekreterare för en tid av 3 år.

Avgående: Anders Liljeberg.

C) 2 revisorer för en tid av 1 år.

Avgående: Örjan Thorne och Kjell Dyberg-Ek.

D) 2 revisorsuppleanter för en tid av 1 år.

Avgående: Tor Billing och Fredrik Kristell.

E) 3 ledamöter till valberedningen.

Avgående: Conny Ingvarsson, Joel Johansson och Erling Johansson. (sammankallande). 

13. Avslutning.

-
 

 

 

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann