Startsidan
  SBB tycker
  Om SBB
  Regionföreningar
  Protokoll
  IRL Ledarskap
  Bli medlem
  Kontakta SBB
  Arkiv
  Lediga tjänster
 
  Räddningsledaren
  Dokument
  Länkar
 

 
 

SBR - ORDINARIE VU-SAMMANTRÄDE

Länsförening: Riksföreningen
Ort: Oslo
Datum: 31.08.2005
 

Närvarande: 

Janne Wisén, ordförande

Sune Hellberg, 2:e vice ordförande/kassör

Cecilia Uneram, sekreterare

Arto Koivumaa, ledamot

  

  

 1. Föregående protokoll

Föregående protokoll lades till handlingarna.

 

 1. Länsföreningarnas verksamhet (I)

 Protokoll från styrelsesammanträde har inkommit från Kalmars länsförening angående val inom styrelsen.

  • Örebro har haft möte – inga ändringar i styrelsen.
  • Värmlandsföreningen har skickat material från sin nystartade verksamhet.
  • Norrbotten kommer att arrangera sedvanliga brandbefälsdagar 30/9-1/10 som bl a kommer att innehålla studiebesök i Finland.

  

 1. Medlems- och ekonomiredovisning 

Sune redovisar det ekonomiska läget och medlemssiffror. I registret fanns 29/8 2755 medlemmar och än så länge har 1655 årsavgifter inkommit.

 

 

 1. Räddningsledaren 

Vi har fått många positiva reaktioner på den nya layouten!

 

 

 1. Hemsidan 

Den primära anledningen till att vi har möte i Olso är att se på hur de har byggt upp sin hemsida och arbetet runt omkring denna. Under gårdagseftermiddagen fick vi en genomgående presentation och vi är imponerade över det vi såg. Framförallt gällande medlemsregister och enkla trix för att skapa en levande sida, som ändå inte är tungjobbad.

 

Arto har kontakt med vår norska kollega P-O och ska inom kort träffa honom och det företag som de har haft till hjälp för att se vad det skulle kosta om vi ”plankar” deras upplägg.

 

 

 1. Förbundsrådsmöte/extra kongress 

Förbundsrådsmötet/extra kongressen kommer att hållas i anslutning till Stockholmsföreningens konferens klockan 09.30-12.00 på båten.

 

Sune tar på sig att göra utskick och Jan kollar med Stockholm för att snarast få fram program. Senaste svarsdatum sätt till slutet på oktober.

 

 

 1. FEU 

Göran Schnell kommer att representera SBR på kommande FEU-möte i Dublin 7-9/10. Jan och Cecilia har förhinder.

 

 

 1. BRAND 2006 

Utvärderingarna av BRAND 2005 var mycket positiva. Ekonomiskt har det också gått bra.

 

Cecilia och Jan ska imorgon vara med på uppstartsträff inför BRAND 2006 och vi har då följande synpunkter som VU vill föra fram:

·         Parallella WS och föreläsningar – alla gillar inte WS och bör därför ha något alternativ.

·         Kompetensfrågor – kan det vara något tema?

·         Sponsrade aktiviteter på kvällarna.

·         Monitorer ”utanför” som visar vad som händer inne i lokalen.

·         Årsmöten sista dagen?

 

 

 1. Power-Point-presentation 

Jan mailar sin senaste version av PP-presentation och alla lovar att läsa och komma med synpunkter. Cecilia tar på sig samordningsansvaret.

 

 

 1. SKTF Ordförandekonferens 

16-17/11 går den av stapeln i år vilket innebär en krock med Förbundsrådet. Sune kollar om han kan medverka dag 1, dvs den 16/11.

 

 

 1. Projektgrupp Rosersberg 

Nu har SBR även fått en plats i det regionala kursplanerådet i Roserberg. Vi har redan en plats i Revinge. Stockholmsföreningen ska utse en representant. Vi hoppas på att få platser även i Skövde och Sandö. Det är mycket positivt att vi har erbjudits dessa platser och det kräver en samordning mellan representanterna i de regionala råden och Cecilia som sitter med i det centrala kursplanerådet.

 

Kennie Thörn har vid träff med Janne framfört frågan om intresse att anordna motsvarande ”skånsk brandskyddsdag” på Rosersberg. VU är positiv till befälsdagar, men tycker att det är viktigt att om vi ska vara medarrangörer så ska frågorna vara kopplade till befäls- och arbetsledarrollen och att det är länsföreningarna som ska engageras.

 

 

 1. Nordiskt möte 

Vi beslutar oss i samråd med våra norska kollegor för att genomföra det nordiska mötet den 9-10/3 i Stockholm. VU funderar vidare på lämplig plats. Eftersom mötet även inkluderar ”medföljare” så är inriktningen att inte vara på Rosersberg eftersom det där blir svårt med transporter och kringaktiviteter.

 

 

 1. Adjungerad ledamot till VU 

Cecilia och Jan får i uppdrag att under BRAND 2006-mötet höra om några ur Programgruppen är intresserade att bli adjungerade.

 

 

 1. Övriga frågor 
  • Vi ska vid lämpligt tillfälle förlägga ett av våra VU-möten i Karlstad och i samband med detta be om att får träffa verkets ledning och beskriva SBR’s verksamhet.
  • 2008 firar SBR 50 år vilket vi tänker jubilera i samband med kongressen i Karlstad. Inför detta behöver vi ta fram en jubileumsskrift. Sune får i uppdrag att samordna arbetet och att prata med Kaare, Lasse mfl och höra om de vill medverka i arbetet. 

 

Nästa möte är den 27/9 klockan 09.30 på SKTF i Stockholm.

 

Mötet avslutas 

 

 

Jan Wisén                               Cecilia Uneram

Förbundsordförande              Förbundssekreterare

 
Tillbaka till föregåande sida

 Webmaster: Arto Koivumaa

 

Kontakta SBB:
Tel: 0612-870421
Ordförande: Andreas Hoff

 


Nätsidorna utvecklad av
Powel AS, avd. Datamann