FÖRENINGEN SVERIGES BRANDBEFÄL
 
SBB TYCKER
 
SBB påverkar utvecklingen för brandbefälet och skyddet i samhället genom att lämna synpunkter på remisser osv.
 
Nedan finner du de yttranden som vi gjort de närmaste året. Listan kommer uppdateras kontinuerligt:
 
Yttrande om avsteg för tillfälliga anläggningsboenden
 
Yttrande kring nytt namn för insatsrapport
SBB:s yttrande
 
Betänkande kring ny lag om utredning av olyckor 
SBB:s yttrande
 
MSB:s remiss om projektet Ledning och samverkan 
SBB:s yttrande
 
MSB förslag om nya föreskrifter för behörighetskrav till utbildningar

SBF:s norm för Brandprojektör 2004
 
Alarmeringstjänstutredningen
 
Boverkets byggregler
 
Boverkets referensgrupp
 
MSB:s allmänna råd om ledning av kommunala räddningsinsatser
SBB:s yttrande